Bagayati Yojana 2024

Bagayati Yojana 2024: બાગાયતી યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજીઓ ચાલુ @Ikhedut Portal

Bagayati Yojana 2024: બાગાયતી વિભાગની યોજનાઓ બાગાયતી વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજીઓ ikhedut Portal પર મૂકવામાં આવેલ છે.આ વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારની યોજનાઓ બનાવેલ છે. જેમાં કાપણી પછી વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્ય વર્ધન, નિદર્શન,તાલિમ અને કૌશલ્ય વિકાસ(હોર્ટિકલ્ચર ), ફૂલ અને ઔષધિય/સુંગધિત પાકોના વાવેતર માટે, ફળ પાકોના વાવેતર,  બજાર વ્યવસ્થા બાગાયત બજાર વ્યવસ્થા માટે આંતર માળખાકીય સવલતો, બાગાયતી યાંત્રિકરણ, બિયારણ / ઘરું / ફળ રોપ ઉત્પાદન માટે, મધમાખી ઉછેર, મશરુમ ઉત્પાદન, મસાલા પાકોના વાવેતર માટે, રક્ષિત ખેતી, રોગ જીવાત નિયંત્રણ અને ખાતર વ્યવસ્થા સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થાપન(IPM) ને પ્રોત્સાહન, શાકભાજી પાકોમાં વાવેતર માટેનો સમાવેશ થાય છે.

READ MORE   Sukanya samriddhi Yojana 2024:

Bagayati Yojana 2024

આર્ટિકલનું નામ બાગાયતી યોજનાઓ 2024
બાગયાતી વિભાગનો ઉદ્દેશ્ય બાગાયતી પાકનું વાવેતર વધારવાના હેતુથી સાધન સહાય
વિભાગનું નામ કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત
કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાતમાં સમાવેશ પેટા વિભાગ બાગયતી વિભાગ
કુલ કેટલી યોજનાઓ સમાવેશ છે? 60 થી વધુ
કેવી રીતે અરજી કરવાની રહેશે? ઓનલાઈન
અધિકૃત વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/
 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 11 May 2024

બાગાયતી યોજનાઓ જે ચાલુ છે

1 કાપણીના સાધનો
2 કોલ્ડ સ્ટોરેજ (બાંધકામ, વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ )
3 કોલ્ડ ચેઇન ના ટેકનોલોજી ઇન્ડકશન અને આધુનિકીકરણ માટે
4 કોલ્ડ ચેઇન મેનેજમેન્ટ કાર્યક્રમ
5 કોલ્ડ્ રૂમ (સ્ટેગીંગ) (ક્ષમતા ૩૦ મે. ટન)
6 ખેતર પરના ગ્રેડીંગ, શોર્ટીગ, પેકીંગ એકમ ઉભા કરવા સહાય
7 ટુલ્સ,ઇકવીપેમન્ટ, શોર્ટીગ/ગ્રેડીંગના સાધનો,પીએચએમના સાધનો (વજનકાંટા, પેકીંગ મટીરીયલ્સવ, શોર્ટીંગ/ગ્રેડીંગ મશીનરી જેવા સાધનો સાથે પ્લાસ્ટીક ક્રેટસ)
8 દરીયાઇ માર્ગે ફળ, શાકભાજી, ફુલ તથા છોડના નિકાસ માટે વાહતુક ખર્ચ
9 નિકાસકારોને બાગાયતી પાકોની ઇરેડીએશન પ્રક્રિયા માટે સહાય
10 પ્રાઇમરી/ મોબાઇલ/ મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ
11 પ્રી કૂલીંગ યુનિટ (ક્ષમતા ૬ ટન)
12 પ્રોસેસીંગના સાધનો
13 બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાય
14 બાગાયત મૂલ્યવર્ધન એકમ ઉભા કરવા સહાય
15 મોબાઇલ પ્રીફુલીંગ યુનિટ
16 રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વેહીકલ
17 રાઇપનીંગ ચેમ્બર (ક્ષમતા મહત્તમ ૩૦૦ મે.ટન)
18 લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર માટે (ક્ષમતા ૨૫ મે.ટન)
19 સંકલિત કોલ્ડ ચેઇન સપ્લાય સીસ્ટમ
20 સંકલિત પેક હાઉસ કન્વેયર બેલ્ટે, શોર્ટીંગ, ગ્રેડીંગ યુનિટ, વોશીંગ, સુકવણી અને વજન કરવાની સુવિધા સાથે (સાઇઝ ૯ મી x ૧૮ મી)
21 હવાઇ માર્ગે બાગાયત પેદાશની નિકાશ માટેના નૂર માં સહાય

સુંગધિત પાકોના વાવેતર માટે

1 ઔષધિય / સુગંધિત પાકોના વાવેતર માટે સહાય
2 ઔષધિય સુંગધિત પાકોના માટે નવા ડીસ્ટીલેશન યુનિટ
3 કંદ ફૂલો
4 છુટા ફૂલો
5 દાંડી ફૂલો (કટ ફલાવર્સ)
6 વધુ ખેતી ખર્ચવાળા સુગંધિત પાકો (પચોલી, જિરેનીયમ, રોઝમેરી વિગેરે)

ફળ પાકોના વાવેતર માટે સહાય

1 અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો
2 આંબા તથા જામફળ- ફળપાક ઉત્પાદક્તા વધારવાનો કાર્યક્રમ
3 કમલમ ફળ (ડ્રેગનફ્રૂટ) ના વાવેતર માટે સહાયનો કાર્યક્રમ
4 કેળ (ટીસ્યુ)
5 કેળ (ટીસ્યુ)- ફળપાક ઉત્પાદક્તા વધારવાનો કાર્યક્રમ
6 કોમ્પ્રીહેન્સીવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ કાર્યક્રમ
7 ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો-આંબા, જામફળ, દાડમ, લીંબુ માટે
8 જૂના તેલપામના બગીચાની ફેરરોપણી માટે (Replanting of old Garden)
9 જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ/ નવસર્જન કેનોપી મેનેજમેન્ટ સાથે
10 ટીસ્યુકલ્ચર ખારેકની ખેતીમાં સહાય
11 ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકા
12 નાળીયેરી વાવેતર વિસ્તાર સહાય
13 પપૈયા
14 પ્લાન્ટેશન પાકો (કાજુ અને કોકો)
15 ફળપાક પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય
16 ફળપાકો જેવા કે દ્વાક્ષ, કીવી, પેશન ફ્રૂટ વિગેરે
17 ફળપાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય (વનબંધુ)
18 બાગાયતી પાકના પોસેસીંગના નવા યુનિટ માટે સહાય
19 બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાય
20 બોરવેલ/પંપ સેટ/વોટર હાર્વેસ્ટ સ્ટ્રકચર
21 મેઇન્ટેનન્સ અને ઓઇલપામમાં આંતરપાક માટે ઇનપુટસ ખર્ચ
22 વધુ ખેતી ખર્ચવાળા ફળ પાકો સિવાયના ફળપાકો
23 સ્ટ્રોબેરી

બાગાયતી યાંત્રિકરણ

1 ટ્રેક્ટર (૨૦ PTO HP સુધી)
2 ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર (૩૫BHP થી વધુ)/ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયર
3 ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર(૨૦ BHP થી ઓછા)
4 પ્લાસ્ટીક મલ્ચ લેઇંગ મશીન
5 પાવર ટીલર (૮ BHP થી ઓછા)
6 પાવર ટીલર (૮ BHP થી વધુ)
7 પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૨-૧૬લી. ક્ષમતા)
8 પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૬ લી. થી વધુ ક્ષમતા)
9 પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૮-૧૨ લી. ક્ષમતા)
10 મેન્યુઅલ સ્પ્રેયર – નેપસેક/ ફૂટ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર
11 લણણીના સાધનો મીની ટ્રેક્ટર (NMEO-OP)
12 લણણીના સાધનો (NMEO-OP)
13 લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ટીલેજ અને સીડ બેડ તૈયાર કરવાના સાધનો
14 વાવણી, વાવેતર લણણી અને ખોદકામના સાધનો
15 સ્વયં સંચાલિત બાગાયત મશીનરી

રક્ષિત ખેતી

1 નેટહાઉસ -નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે
2 પક્ષી/કરા સામે સંરક્ષણ નેટ
3 પ્લાસ્ટીક આવરણ (મલ્ચીંગ)
4 પ્લાસ્ટીક ટનલ્સ
5 પોલી હાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા ગુલાબ અને લીલીયમના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ માટે તથા ખેતી ખર્ચ માટે
6 પોલી હાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા કાર્નેશન અને જર્બેરાના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ માટે તથા ખેતી ખર્ચ માટે
7 પોલીહાઉસ (નેચરલી વેન્ટીલેટેડ)-નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે
8 પોલીહાઉસ / નેટહાઉસમાં સોઇલલેસ કલ્ચર માટે સહાય
9 પોલીહાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા ઓર્કીડ અને એન્થુરીયમના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે
10 પોલીહાઉસમાં ઉગાડાતા અતિમૂલ્ય ધરાવતી શાકભાજીના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે
11 વોલ્ક ઇન ટનલ્સ
12 હાઇટેક ગ્રીનહાઉસ (ફેન એન્ડ પેડ)

શાકભાજી પાકોમાં વાવેતર માટે

1 અર્ધ પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ
2 કાચા મંડપ ટામેટા/મરચાં અને અન્ય શાકભાજીના ટ્રેલીઝ
3 દેવીપુજક ખેડુતોને તરબૂચ,ટેટી અને શાકભાજીના બીયારણમાં સહાય
4 પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ
5 વેલાવાળા શાકભાજીપાક માટે ટીસ્યુકલ્ચરથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાય
6 સરગવાની ખેતીમાં સહાય
7 હાઇબ્રીડ બિયારણ

 

બાગાયતી યોજનાઓની ઓનલાઈન અરજીઓ ચાલુ @Ikhedut Portal

Leave a Comment